Gezondheid op het werk
 
 
Gezondheid op het werk wordt meer en meer een aandachtspunt. De werkdruk die steeds hoger wordt en het toenemende gebruik van medicatie zijn signalen dat er iets gaande is. Hierdoor ontstaat er dikwijls een burn-out of afwezigheid door de werknemer van lange duur. 
Het is belangrijk dat we in deze omstandigheden kiezen voor een goed plan van aanpak in plaats van hier en daar brandjes te blussen. Daarom is een goed plan van aanpak noodzakelijk.
 
Hier onder kan je een aantal topics terugvinden waarrond gewerkt kan worden binnen een bedrijf:
 
1. Communicatie: een belangrijk punt in elk bedrijf. Het gaat niet enkel om leiders uit een bedrijf. In elke laag of ladder van een bedrijf is communicatie belangrijk.
2. Conflict : Zijn er conflicten, door een promotie van een collega ? Of door een fusie ?
3. Kader & Welcome : Onze maatschappij draaiende houden, meer inkomsten, sneller resultaten. Er wordt vanalles binnen het steeds meer voorgehouden aan de medewerker gaat hier in mee. Dit steeds meer moet van ergens komen; mensen, energiebronnen, ... enz.
Het nodigt ons uit om elke keer bij te tanken, wat ruimte te creeëren voor een minder moment. De chillmomenten worden opgespaard, we gaan energie gaan pakken om toch te kunnen blijven presteren, ten koste van onszelf. HEt steeds minder begint zich de laatste periode te vertalen in ziekteverzuim, burn-out, bore-out, arbeidsongeschikheid, pesten,... indicaties waarop de gezondheid van een bedrijf onderuit gaat.
4. Timemanagement & perfectionisme: Zoeken naar een evenwicht tussen noodgestuurd werken en topic gestuurd werken. 
5. Ergonomie : is een studie over de interactie tussen persoon en omgeving. We kunnen werken op 3 verschillende niveau's: 
  1. Fysieke ergonomie
  2. Cognitieve ergonomie
  3. Organisatie ergonomie
6. Burn-out & Bore-out : Door de vele veranderingen in de maatschappij, zoals thuis en op het werk, stress, verveling, te veel hooi op je vork nemen,... kunnen we terecht komen in een cirkel van burn-out & bore-out tot zelfs een depressie. Door de signalen te zien en te decteren of iemand er gevoelig aan is kan je via een check-list nagaan of de prikkelen van burn-out en/of bore-out reeds aanwezig zijn.
7. Leiderschap voor een gezonde organisatie : het organigram is de stamboom binnen het bedrijf. Kent iedereen zijn functie, taak en verantwoordelijkheid. 
8. Algemene checklist : hoe voelt de werkgever en de werknemer zich in een bedrijf; Heeft hij/zij zijn of haar juiste plek gevonden. 
 
 

 

Aanvraag offerte Welzijn@Work

Wil u meer info over workshopsof coaching op het werk, duid uw interesse aan :